Biologija

REZULTATI ŽUPANIJSKOG NATJECANJA IZ BIOLOGIJE
    Na županijskom natjecanju iz biologije učenica 1c razreda  Mirela Đukić  osvojila je 1. mjesto i pozvana je na državno natjecanje u Crikvenici. Učenik 3b. razreda Domagoj Bogić osvojio je 3. mjesto.
 
 
REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ BIOLOGIJE
Učenici pozvani na županijsko natjecanje:
 
 

Ime i prezime

Razred

Mentor

Broj bodova

Dino Šimac

1.c

Romeo Lakoš

33

Franka Vrdoljak

1.b

Romeo Lakoš

32,5

Ana Hrepić

1.b

Romeo Lakoš

31,5

Marina Štambuk

1.c

Romeo Lakoš

29

Mirela Đukić

1.c

Romeo Lakoš

27,5

Antonio Rajić

1.b

Romeo Lakoš

24,5

Tabea Marinović

1.c

Romeo Lakoš

23

Dora Jakelić

2b Vedrana Miljak Bosančić 36

Ante Šimić

2d Ivana Lipovac 31

Gordan Ćurin

2a Vedrana Miljak Bosančić 28,5

Roko Vidović

2b Vedrana Miljak Bosančić 26

Domagoj Bogić

3b Romeo Lakoš 43,5

Nikolina Orošnjak

3b Romeo Lakoš 37,5

Marina Bodrožić

3d Ivana Lipovac 34

Mladen Bonomi

3d Ivana Lipovac 33,5

Bruna Delaš

3d Ivana Lipovac 30,5

Katarina Radica

4a Vedrana Miljak Bosančić 34

Jure Banić

4b Vedrana Miljak Bosančić 32,5

Antea Melvan

4a Vedrana Miljak Bosančić 28

Mario Ivančić

4a Vedrana Miljak Bosančić 26