Dodatna/dopunska nastava

 

RASPORED DODATNE I DOPUNSKE NASTAVE

 

PREDMET

NASTAVNIK

BR. SATI TJEDNO

RAZREDI

DAN

SAT

SMJENA

UČIONICA

Matematika (dodatna)

Dajna Posinković

1  (održava se po 2 sata svaki drugi tjedan)

4.A, 4.B

četvrtak

13,15– 14,45

B

3

Matematika (dodatna)

Dajna Posinković

2

4.C, 4.D, 4.E

petak

3. i  4.

A

KAB. INF.

Matematika (dopunska)

Matea Šimundić

1

3.C, 3.D, 3.E

2. D, 2. E

ponedjeljak/ petak

0.

13,10

4/2

Engleski jezik (dodatna)

Renata Mihaljević

1

2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B

četvrtak / srijeda

7. / 0.

B / A

9 / 9

Engleski jezik (dodatna)

Ivana Miletić

1

4.C, 4.D, 4.E

subota po dogovoru

9,00 – 10,30

 

5

Fizika (dodatna)

Ana Boban

2

4.A, 4.B

subota

9,00 – 10,30

 

1

Latinski jezik (dodatna)

Jelena Mrduljaš

1

1. i 2. razredi

petak

7.

 

6

Povijest (dodatna)

Gordana Čičmir-Vestić

1

1.A, 1.B, 1.C,

2.A, 2.B, 3.A, 3.B

četvrtak

0. – A, 7. – B

A, B

9

Debatni klub

Dijana Ledić Begonja

2

*

 

 

 

 

Hrvatski jezik (dodatna)

Sandra Bešker

1

4.A, 4.B, 4.E

četvrtak

7.

B

7

Kemija

Matilda Jelaska

2 (održava se u 2. polugodištu)

4.D

ponedjeljak / petak

12.25-13.50 / 14.00-15.35

A

5 / 2

 

1. i 3. razredi – SMJENA A

2. i 4. razredi – SMJENA B

 

* Svi  zainteresirani učenici po razredima – početak u 10. mjesecu 2017.