Dodatna/dopunska nastava

 

RASPORED DODATNE I DOPUNSKE NASTAVE

 

PREDMET

NASTAVNIK

BR. SATI TJEDNO

RAZREDI

DAN

SAT

SMJENA

UČIONICA

Matematika (dodatna)

Dajna Posinković

4.A, 4.B

subota

     

Matematika (dodatna)

Dajna Posinković

2

4.C, 4.D, 4.E

subota

     

Matematika (dopunska)

Ivo Zović

1

2.F, 3.D,3.E

subota po dogovoru

     

Engleski jezik (dodatna)

Renata Mihaljević

1

2. i 4. gimnazije

četvrtak

0.

9

Engleski jezik (dodatna)

Ivana Miletić

1

4.C, 4.D, 4.E

subota 

8:30 – 10:00

svako druga subota 

6

Fizika (dodatna)

Fanica Barbaroša

2

4.A, 4.B, 4.C, 4.D,4.E

utorak

6. i 7.

4

Hrvatski jezik(dopunska)

Şnježana Krešić Jurić

2

2.C, 2.D, 2.E,2.F, 3.A, 3.C

petak po dogovoru

6., 7.

B

 

Latinski jezik (dodatna)

Jelena Mrduljaš

1

2.A, 2.B, 2.C

       

Povijest (dodatna)

Gordana Čičmir-Vestić

1

         

Debatni klub(dodatna)

Dijana Ledić Begonja

2

 

 

 

 

 

Geografija(dodatna)

Zrinka Bralić

2

       

 

Matematika(dopunska)

Marija Čondić

1

1.E,1.C,,2.E,

3.C,4.E,4.C

     

 

Kemija(dodatna)

Andrijana Poljak

1

4.C, 4.D, 4.E

     

 

 

1. i 3. razredi – SMJENA A

2. i 4. razredi – SMJENA B