Dodatna/dopunska nastava

 

RASPORED DODATNE I DOPUNSKE NASTAVE

 

PREDMET

NASTAVNIK

BR. SATI TJEDNO

RAZREDI

DAN

SAT

SMJENA

UČIONICA

Matematika (dodatna)

Dajna Posinković

4.A, 4.B

subota

     

Matematika (dodatna)

Dajna Posinković

2

4.C, 4.D, 4.E

subota

     

Matematika(dopunska)

Ivo Zović

1

2.F, 3.D,3.E

subota po dogovoru

    3

Matematika(dopunska)

Marija Čondić

1

1.E,1.C,2.E,

3.C,4.E,4.C

 utorak(2,4)

ponedjeljak

0.

0.

B (popodne šk.)

A  (ujutro šk.)

7.

2.

Engleski jezik (dodatna)

Renata Mihaljević

1

2.A, 2.B., 2.C, 4.A,  4. B

četvrtak

0.

9

Engleski jezik (dodatna)

Ivana Miletić

1

4.C, 4.D, 4.E

subota 

8:30 – 10:00

subota po dogovoru 

6

Hrvatski jezik(dopunska)

Şnježana Krešić Jurić

2

2.C, 2.D, 2.E,2.F, 3.A, 3.B

petak po dogovoru

6., 7.

B

 

Latinski jezik (dodatna)

Jelena Mrduljaš

1

2.A, 2.B, 2.C

četvrtak/petak 0. A/B 9

Povijest (dodatna)

Gordana Čičmir-Vestić

1

1.A i B,

2. A,B i C

4. A i B

četvrtak

0. sat

7. sat

A

B

8

Debatni klub(dodatna)

Dijana Ledić Begonja

2

svi

četvrtak 

6. i  7. 

A /B 

Geografija(dodatna)

Zrinka Bralić

2

svi subota    

 

Kemija(dodatna)

Ljilja Miščević

1

4.C, 4.B

subota 8:00 -9:30  svaka druga subota

 

Kemija (dodatna)

Andrijana Poljak

1

 4.C, 4.D,4.E

utorak

petak

7. sat

7. sat

A

(kad je šk. ujutro) 

2 utorak

3 petak

Fizika (dodatna)

Fanica Barbaroša

2

4.A, 4.B, 4.C, 4.D,4.E

utorak

6. i 7.

4

 

1. i 3. razredi – SMJENA A

2. i 4. razredi – SMJENA B