nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
 
Gimnazija

Ekološki tehničar

Ekološki tehničar obavlja ispitivanje, provođenje, motrenje i nadzor procesa u industrijskim, obrtnim, uslužnim i komunalnim djelatnostima, javnim ustanovama za zaštitu okoliša te znanstveno-istraživačkim, kontrolnim, ispitnim i mjerenim laboratorijima, s posebnim naglaskom na uvjete zaštite okoliša, a u cilju očuvanja okoliša, biosfere, pedosfere i litosfere te zaštite prirode.

Rad uključuje širi spektar djelovanja te podrazumijeva poznavanje osnova prirodnih (kemija, biologija, geologija, fizika i matematika) i tehničkih (kemijsko inženjerstvo, geološko inženjerstvo, strojarstvo, građevinarstvo, elektrotehnika, metalurgija) znanosti.

Četverogodišnje školovanje pruža učenicima odličnu osnovu za nastavak studija iz prirodoslovnih, medicinskih i tehničkih znanosti.

Nastavni predmeti koji se boduju pri upisu su: Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Kemija, Biologija i Geografija.

4 godine
26 upisnih mjesta
 

Zajednički (opći) dio

# Predmet Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina
1. Hrvatski jezik 4 4 3 3
2. Engleski jezik 2 2 2 2
3. Povijest 2 2 / /
4. Etika/vjeronauk 1 1 1 1
5. Geografija 2 1 / /
6. Politika i gospodarstvo / / / 2
7. TZK 2 2 2 2
8. Matematika 4 3 3 3
9. Fizika 2 2 2 /
10. Računarstvo 2 2 / /

Poseban (stručni) dio

# Predmet Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina
1. Biologija 2 2 2 /
2. Opća kemija s vježbama 2+3 / / /
3. Anorganska kemija / 2 / /
4. Organska kemija s vježbama / 2+0 2+3 /
5. Biokemija s vježbama / / / 2+2
6. Fizikalna kemija / / 2 /
7. Instrumentale metode analize / / / 0+2
8. Osnove geologije 1 / / /
9. Geologija / 2 1+1 /
10. Tehnološke operacije / / 2 /
11. Svojstva staništa / 0+3 / /
12. Kontrola i zbrinjavanje otpada / / 0+5 2+4
13. Zaštita prirode i okoliša RH / / / 2
14. Fiziologija čovjeka i ekotoksikologija / / / 2
15. Mikrobiologija / / / 0+2
16. Latinski jezik 2 2 / /
17. Izborni programi / / / /
18. Fizikalna mjerenja u okolišu / / 2 2
19. Stručna praksa / 80 80 40