Ekološki tehničar

 

Ekološki tehničar obavlja ispitivanje, provođenje, motrenje i nadzor procesa u industrijskim, obrtnim, uslužnim i komunalnim djelatnostima, javnim ustanovama za zaštitu okoliša te znanstveno-istraživačkim, kontrolnim, ispitnim i mjerenim laboratorijima, s posebnim naglaskom na uvjete zaštite okoliša, a u cilju očuvanja okoliša, biosfere, pedosfere i litosfere te zaštite prirode.

Rad uključuje širi spektar djelovanja te podrazumijeva poznavanje osnova prirodnih (kemija, biologija, geologija, fizika i matematika) i tehničkih (kemijsko inženjerstvo, geološko inženjerstvo, strojarstvo, građevinarstvo, elektrotehnika, metalurgija) znanosti. Četverogodišnje školovanje pruža učenicima odličnu osnovu za nastavak studija iz prirodoslovnih, medicinskih i tehničkih znanosti.


Nastavni predmeti koji se boduju pri upisu su:
Hrvatski jezikprvi strani jezikMatematikaKemijaBiologija i Geografija.

NASTAVNI PLAN EKOLOŠKI TEHNIČAR

EKOLOŠKI TEHNIČAR

Red.

broj

NASTAVNI PREDMET

TJEDNI BROJ SATI

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

  1. OPĆE OBRAZOVNI MODUL

1.

Hrvatski jezik

4

4

3

3

2.

Strani jezik

2

2

2

2

3.

Povijest

2

2

4.

Etika / Vjeronauk

1

1

1

1

5.

Geografija

2

1

6.

Politika i gospodarstvo

2

7.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

8.

Matematika

4

3

3

3

9.

Fizika

2

2

2

10.

Računalstvo

2

2

 

UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO:

21

19

13

13

     B.POSEBNI STRUKOVNI  DIO       B1. OBVEZNI STRUKOVNI MODULI

1.

Geologija

2

2

1+1

2.

Opća kemija

2+3

3.

Anorganska kemija

2

4.

Fizikalna kemija

2

5.

Organska kemija s vježbama

2+0

2+3

6.

Biokemija s vježbama

2+2

7.

Osnove ekologije

2

8.

Opća i stanična biologija

2

9.

Biologija

 

2

2

10.

Instrumentalne metode analize

0+2

11.

Tehnološke operacije

2

12.

Svojstva staništa

0+3

 

13.

Kontrola i zbrinjavanje

otpada

0+5

0+6

14.

Zaštita prirode i okoliša RH

2

15.

Fiziologija čovjeka i

ekotoksikologija

2

16.

Mikrobiologija

0+2

17.

Latinski jezik

2

 

UKUPNO OBAVEZNIH PREDMETA

11

13

18

18

B2. IZBORNI STRUKOVNI MODULI

1.

Računalne metode u zaštiti okoliša

2

2

2.

Fizikalna mjerenja u okolišu

2

2

3.

Osnove opće geofizike

2

 

Ukupno sati B1.

11

13

20

20

 

Ukupno A+B1

32

32

33

33

 

Stručna praksa

80

80

40