Geologija

 

Geologija je znanost o postanku, razvoju, građi i dinamici Zemlje. Može se definirati i kao prirodna znanost koja proučava građu, te vremensku i prostornu dinamiku Zemlje kao cjeline. Uže shvaćeno, geologija je znanost o razvitku, strukturama i dinamici Zemljine kore ili litosfere.

Geologija pruža primarne dokaze za tektoniku ploča, povijest života i evolucije na Zemlji kao i za prošlost klime. U moderno doba, geologija je komercijalno važna za eksploataciju minerala i ugljikovodika (nafte, plina i ugljena), javno je važna za predviđanje i razumijevanje  prirodnih nepogoda, te igra ključnu ulogu u geotehničkom inženjerstvu.