Dokumenti

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u školi, Preuzmi

Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu,Preuzmi

Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016., Preuzmi

Trogodišnji financijski plan za razdoblje 2017.-2019., PreuzmiObrazloženje

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu, Preuzmi

Statut,Preuzmi

Godišnji plan i program rada škole za 2016./17. školsku godinu, Preuzmi

Školski kurikulum 2016.-2017.,Preuzmi

Plan nabave za 2016. godinu,Preuzmi

Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015.,Preuzmi

Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. godinu,Preuzmi

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu,Preuzmi

Odluka o imenovanju povjerenika za otpad,Preuzmi

Odluka o imenovanju službenika za informiranje,Preuzmi

Kućni red,Preuzmi

Etički kodeks,Preuzmi

Godišnji plan i program rada škole za 2015./16. školsku godinu,Preuzmi

Izmjene i dopune Statuta,Preuzmi

Zakoni s područja srednjoškolskog obrazovanja,Preuzmi

Pravilnici s područja srednjoškolskog obrazovanja,Preuzmi

Propisi s područja srednjoškolskog strukovnog obrazovanja,Preuzmi

Državni pedagoški standard,Preuzmi

Plan nabave za 2015. godinu,Preuzmi
[/table]