Izlet kanjonom Čikole, 17.travnja 2016.

 Objavljeno 7.4.2016 u 08:40
Ostalo
dragi Prirodoslovci,
prvi proljetni izlet je pred nama. Destinacija je zemlja vilenjačka ;o)
Posjetit ćemo kršku zaravan podno Promine, odsluhnuti zvuk jeke sa srednjovjekovne utvrde Ključice i diviti se ljepoti "plavog oka" jezera Torak na sutoku Čikole u Krku...
Pridružite nam se, bit će veselo!
Topao pozdrav svima

Dinamički plan izleta:

07:45h okupljanje na Sukoišanskoj
08:00h polazak autobusom; putem pauza za kavicu u Drnišu
Rijeka Čikola nema stalni površinski tok. Zimi i u proljeće nakon jakih kiša i topljenja snijegova na planinama Svilaji i Promini, pretvara se iz tihe rječice u divlju bujicu, a onda do ljeta opet gotovo potpuno presuši. Dvojni joj karakter očituje i njeno korito. Dok teče kroz Petrovo polje Čikola je mirna, tiha ravničarska rijeka, a sasvim je drugačija kad kod Drniša uđe u kanjon. Upravo ovaj potonji dio koji ćemo i posjetititi je zaštićen kao značajni krajobraz od 1965. g.
Staro hrvatsko ime za Čikolu je Poljšica, a današnji naziv dolazi s Osmanlijama koji su rijeku nazvali Čikojla.
Ferata 03
10:40h dolazak u selo Brnjica i polazak na turu
Prvo se stiže na vidikovac s lijeve strane kanjona Čikole s kojeg se pruža pogled na završni dio kanjona, a posebice je upečatljiv vidik na utvrdu Ključicu s druge strane kanjona. Potom slijedi silazak u kanjon Čikole, gdje započinje nešto zahtjevniji dio probijanja starom stazom, danas obraslom gušćom vegetacijom, do mosta preko Čikole od kojeg započinje uspon do Ključice. Ova velika i jaka utvrda kojom je gospodarila poznata velikaša obitelj Nelipića izgrađena je još u 13. stoljeću na strateški iznimno važnom mjestu gdje je preko Čikole prolazio stari put prema Šibeniku.
Ferata 04
Dalje nastavljamo prema jezeru Torak i ušću Čikole u Krku. Za Torak se ne može reći da je jezero iako tako izgleda, ali ni da je izvor u klasičnom smislu jer je sličniji jezeru. Zbog neobičnog izgleda i dvojnosti Torak se obično naziva jezerskim vrelom. Put nastavljamo rubom kanjona i uz pogled na ušće Čikole u Krku stižemo u selo Goriš.
Ferata 05
15:30h okupljanje kod penjališta u stijeni Osoje i povratak prema Splitu; putem pauza za piće u Drnišu
18:00h dolazak u Split
Cijena izleta za Prirodoslovce je 70,00kn
Rok prijave/uplate je srijeda, 13.travnja

 

Vidimo se!