Izrada i obrana završnog rada

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja u strukovnim školama završava izradom i obranom završnog rada koji je propisan Pravilnikom o izradbi i obrani završnoga rada. Učenici u strukovnim programima obrazovanja koji traju najmanje četiri godine mogu polagati i ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

 

VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

 

Obrazovni sektor:​​ geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Zanimanja:​​ ekološki i kemijski tehničar

Obrazovni sektor:​​ poljoprivreda, prehrana i veterina

Zanimanje:​​ prehrambeni tehničar

 

Učenike treba upoznati sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane Završnog rada​​ do 31. listopada 2017.

 

PRIJEDLOG​​ TEMA ​​ ZAVRŠNOG ​​ RADA:​​ do 20. listopada 2017. ravnatelj donosi teme za Završni rad u suradnji s nastavnicima struke - nositeljima teme.

IZBOR TEME ZAVRŠNOG RADA:​​ do 31.listopada 2017.

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA:

(učenici u dogovoru s razrednikom protokoliraju u urudžbeni zapisnik)

 • do 1. travnja 2018. za ljetni rok

 • do 10. srpnja 2018. za jesenski rok

 • do 30. studenog 2018. za zimski rok

 

PREDAJA PISANOG DIJELA IZRADBE ZAVRŠNOG RADA​​ u urudžbeni zapisnik škole:

 • do 24. svibnja 2018, odnosno najkasnije 10 dana prije obrane, za ljetni rok

 • do 16. kolovoza 2018. za jesenski rok

 

 

Obrani može pristupiti učenik:

 • koji je uspješno završio zadnju obrazovnu godinu strukovnog obrazovnog programa

 • čiju je izradbu mentor prihvatio i za nju predložio pozitivnu ocjenu.

 

 

OBRANA ZAVRŠNOG RADA:

 • ljetni rok, tijekom lipnja: ​​ 04.06. – 06.06.2018.

 • jesenski rok, u istom ili prvom tjednu poslije drugog popravnog roka 27.08.2018.

 • zimski rok, tijekom veljače: 19.02.2019.

 

PODJELA SVJEDODŽBI O ZAVRŠNOM RADU:

 • nakon ljetnog roka: 30. lipnja 2018.

 • nakon jesenskog roka: kolovoz 2018.

 • nakon zimskog roka: veljača 2019.