Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – 02./2015.-

 Objavljeno 13.11.2015 u 17:18
Važno

PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA – SPLIT
Split, Matice hrvatske 11
Klasa: 130-04/15-01/5
Ur.br.: 2181-23-15-GD/1
U Splitu, 13. studenog 2015.

Javni poziv
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioniče nastave
-02./2015.-

Povjerenstvo trećih razreda (3 a, 3 b i 3 c) u školskoj godini 2015./2016. dana 12. studenog 2015. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu (školska ekskurzija u Prag) u trajanju od

13. studenog 2015. – 21. studenog 2015.

Otvaranje ponuda je u Školi, dana 26. studenog 2015. u 19.00 sati.

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženog obrasca dostave svoju ponudu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponudu do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

Predsjednik povjerenstva

Renata Mihaljević, prof.

Obrazac možete preuzeti ovdje