Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (Rim)

 Objavljeno 28.11.2014 u 16:21
Važno

 

Prirodoslovna tehnička škola-Split
Matice hrvatske 11, Split
Klasa: 130-04/14-01/3
Ur. br.: 2181-23-14-GD/1
U Splitu, 20. studenog 2014.

Javni poziv
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave
-RIM-

Povjerenstvo drugih razreda ( 2a, 2b, 2c ) u školskoj godini 2014./15. dana 20. studenog 2014. donijelo je odluku o raspisivanju

Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu u Rim u trajanju od

21.11.-04.12.2014.

Otvaranje ponuda je u Školi, dana 9.12.2014. u 19.00 sati

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženih obrazaca dostave svoju ponudu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv-ne otvaraj“ i brojem ponude.

                                         Predsjednik Povjerenstva

 

Obrazac možete preuzeti ovdje