Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (školske ekskurzije)

 Objavljeno 28.11.2014 u 16:18
Važno

Prirodoslovna tehnička škola-Split
Matice hrvatske 11, Split
Klasa: 130-04/14-01/2
Ur. br.: 2181-23-14-GD/1
U Splitu, 13. studenog 2014.

Javni poziv
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave
( školske ekskurzije)

Povjerenstvo trećeg razreda ( 3 a) za školsku godinu 2014./15. dana 13. studenog 2014. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu ( školska ekskurzija) u trajanju od:

18.11.-26.11.2014.

Otvaranje ponuda je u Školi, dana 1.12.2014. u 19.00 sati.

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženih obrazaca dostave svoju ponudu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv-ne otvaraj“ i brojem ponude.

                                                                                                                                                                                                          Predsjednik Povjerenstva

Obrazac možete preuzeti ovdje