Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

 Objavljeno 4.12.2014 u 13:36
Važno

Prirodoslovna tehnička škola-Split
Matice hrvatske 11, Split
Klasa: 130-04/14-01/4
Ur. br.: 2181-23-14-GD/1
U Splitu, 3. prosinca 2014.

Javni poziv
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Ponuda br.: 03./2014.

Povjerenstvo trećih razreda ( 3b, 3c, 3d i 3e ) u školskoj godini 2014./15. dana 3. prosinca 2014. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu ( školska ekskurzija) u Prag u trajanju od:

4.12.-12.12.2014.

Otvaranje ponuda je u Školi, dana 16.12.2014. u 19.30 sati

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženih obrazaca dostave svoju ponudu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv-ne otvaraj“ i brojem ponude.

Predsjednik Povjerenstva

Obrazac možete preuzeti ovdje