Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučionične nastave

 Objavljeno 5.11.2015 u 13:36
Važno

PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA – SPLIT
Split, Matice hrvatske 11
Klasa: 130-04/15-01/4
Ur.br.: 2181-23-15-GD/1

Javni poziv
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioniče nastave
-RIM-

Povjerenstvo drugih razreda (2 A i 2 B) u školskoj godini 2015./2016. dana 4. studenog 2015. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu u Rim u trajanju od
5. studenog 2015. – 13. studenog 2015.
Otvaranje ponuda je u Školi, dana 18. studenog 2015. u 18.30 sati.
Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženog obrasca dostave svoju ponudu.
Ponuditelj je obvezan dostaviti ponudu do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

U Splitu, 5. studenog 2015.

Predsjednik povjerenstva: Gordana Čičmir-Vestić, prof.

Obrazac možete preuzeti ovdje