nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
 
Kemijski tehničar

Kemijski tehničar

Učenje kemijske skupine predmeta realizira se kroz teorijski rad u učionici, ali i praktičan rad u laboratoriju koji je često učenicima najzanimljiviji dio školovanja.

Kemijski tehničar može raditi u laboratorijima, ispitnim stanicama i pogonima sudjelujući u razvoju i unapređivanju analitičkih metoda, pripremanju i vođenju tehnološke dokumentacije, provođenju i nadzoru tehnnoloških procesa, kontroli sirovina, proizvoda i sl.

Obrazovanje može nastaviti na svim prirodoslovnim i tehničkim fakultetima: Kemijsko-tehnološkom fakultetu, Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Medicinskom fakultetu, Veterinarskom fakultetu, Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu itd.

Nastavni predmeti koji se boduju pri upisu su: Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Kemija, Biologija i Tehnička kultura.

4 godine
26 upisnih mjesta
 

Zajednički (opći) dio

# Predmet Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2 2
3. Povijest 2 2 / /
4. Etika/Vjeronauk 1 1 1 1
5. Geografija 2 1 / /
6. Politika i gospodarstvo / / / 1
7. TZK 2 2 2 2
8. Matematika 4 4 3 3
9. Fizika 2 2 2 2
10. Računalstvo 2 2 / /
11. Biologija 2 2 2 /

Poseban (stručni) dio

# Predmet Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina
1. Opća kemija s vježbama 3+4 / / /
2. Anorganska kemija s vježbama / 2+3 / /
3. Fizikalna kemija / / 2 /
4. Vježbe iz fizikalne kemije / / / 3
5. Organska kemija s vježbama / / 3+3 /
6. Biokemija s vježbama / / / 2+3
7. Analitička kemija s vježbama / 1+3 / /
8. Tehnološke operacije s vježbama / / 2+2 /
9. Tehnološki procesi / / / 3
10. Primijenjena informatika / / 0+2 0+2

Izborni program

# Predmet Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina
1. 2. strani jezik: Talijanski jezik 2 2 2 2
2. Izabrani kemijski pokusi 0+2 0+2 / /
3. Mineralogija / / / 1
4. Mikrobiologija / / / 0+2
5. Forenzička ispitivanja / / / 0+2
6. Geokemija / / 1 /
7. Mjerenja u okolišu / / / 0+2
8. Astrokemija / / 1 /
9. Povijest kemije / / / 1
10. Izabrani kemijski procesi / / 1 1
11. Kemija i nutricionizam / / 1+1 /
12. Osnove ekologije 1 / / /
13. Kemijski procesi u okolišu / 1 / /
14. Latinski jezik - fakultativna nastava / / 2 2
15. Stručna praksa / 80 80 40