Međunarodno istraživanje učenja i poučavanja TALIS 2018

Ovu školsku godinu naša škola sudjelovala je u međunarodnom istraživanju TALIS.
TALIS  istraživanje prvo je međunarodno istraživanje koje provodi OECD-e a usmjereno je na okruženje učenja
i radne uvjete učitelja i nastavnika u školama.
Cilj ovog istraživanja je prikupiti podatke o nastavnicima , nastavi i utjecaju koji nastavnici imaju na učenike.
Međunarodna analiza prikupljenih podataka u ovom istraživanju omogućiti će zemljama sudionicama da identi-
ficiraju druge zemlje koje se suočavaju sa sličnim problemima i da se upoznaju s drugačijim pristupom obrazo-
vnoj politici.
 Zahvaljujemo svim nastavnicima koji su svojim sudjelovanjem u ovom istraživanju dali doprinos unaprjeđenju odgojno obrazovnog sustava.