Natječaji i ponude

Školski odbor Prirodoslovne tehničke škole- Split objavljuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole.

U Splitu, 14. travnja 2017.

Hajdi Jelaska-Relja, predsjednica Školskog odbora

NATJEČAJ

__________________________________________________________

Prirodoslovna tehnička škola- Split objavljuje natječaj za radna mjesta nastavnik fizike i nastavnik geografije.

U Splitu, 14. travnja 2017.

Ana Zamberlin, ravnateljica

NATJEČAJ

_________________________________________________________

Prirodoslovna tehnička škola- Split objavljuje natječaj za radno mjesto nastavnik biologije i kemije.

U Splitu, 1. ožujka 2017.

Ana Zamberlin, ravnateljica

NATJEČAJ

_____________________________________________________

Prirodoslovna tehnička škola- Split objavljuje natječaj za radno mjesto spremačica.

U Splitu, 1. ožujka 2017.

Ana Zamberlin, ravnateljica

NATJEČAJ

__________________________________________________

PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA – SPLIT
Split, Matice hrvatske 11
Klasa: 130-04/16-01/11
Ur.br.: 2181-23-16-GD/1

Split, 13. prosinca 2016.

 

Povjerenstvo drugih razreda  za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (broj ponude 03./2016.), dana 12. prosinca 2016. na otvaranju ponuda donijelo je

 

O D L U K U

 o odabiru ponuda koje će biti predstavljene roditeljima

 

Potencijalni davatelji usluga koji će na sastanku roditelja učenika za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava prezentirati svoju ponudu isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi su:

1.   Eridan

2.   F- Tours

3.  Magellan

 Predsjednik povjerenstva:

Dragana Vručinić, prof.

______________________________________________________________________

Na roditeljskom sastanku održanom 1. prosinca 2016. god. za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave ( broj ponude 02./2016.), izabrana je agecija F-Tours.

Predsjednik povjerenstva

Sandra Bešker, prof.

___________________________________________________________________

Na roditeljskom sastanku održanom 30. studenog 2016. god. za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave ( broj ponude 01./2016.), izabrana je agecija F-Tours.

Predsjednik povjerenstva

Gordana Čičmir-Vestić, prof.

___________________________________________________________________

VAŽNO!!!!

Zbog izvanrednih okolnosti Povjerenstvo drugih razreda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave ( broj ponude 03./2016.), donijelo je odluku o promjeni datuma otvaranja ponuda.

Otvaranje ponuda biti će dana 12.12.2016. godine u 17.00 sati u školskoj knjižnici.

Predsjednik povjerenstva:

Dragana Vručinić, prof.

_______________________________________________

PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA – SPLIT
Split, Matice hrvatske 11
Klasa: 130-04/16-01/10
Ur.br.: 2181-23-15-GD/1

 

Povjerenstvo trećih razreda (3.A, 3.B, 3.C, 3.D i 3.E) za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (broj ponude 02./2016.), donijelo je

O D L U K U

 o odabiru ponuda koje će biti predstavljene roditeljima

 

Potencijalni davatelji usluga koji će na sastanku roditelja učenika za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava prezentirati svoju ponudu isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi su:

1. Eridan

2. Magellan

3. Alga travel agency

4. Autotrans d.o.o. turistička agencija

5. Perla svjetska putovanja d.o.o.

6. Vip Travel

7. F –Tours

 U Splitu, 25. studenog 2016.

Predsjednik povjerenstva:                                                                                                                                   

Sandra Bešker, prof.

____________________________________________________________________

PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA – SPLIT
Split, Matice hrvatske 11
Klasa: 130-04/16-01/9
Ur.br.: 2181-23-15-GD/1

 

Povjerenstvo drugih razreda (2 A i 2 B) za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (broj ponude 01./2016.), donijelo je

O D L U K U

 o odabiru ponuda koje će biti predstavljene roditeljima

 

Potencijalni davatelji usluga koji će na sastanku roditelja učenika za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava prezentirati svoju ponudu isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi su:

1. Eridan

2. F –Tours

3. Kvarner express

4. Magellan

5. Perla svjetska putovanja d.o.o.

6. Vip Travel

 U Splitu, 24. studenog 2016.

Predsjednik povjerenstva:                                                                                                                                   

 Gordana Čičmir-Vestić, prof.

____________________________________________________________________

PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA – SPLIT

Split, Matice hrvatske 11

Klasa: 130-04/16-01/8

Ur.br.: 2181-23-16-GD/1

U Splitu, 21. studenog 2016.

 

 

 

Javni poziv

za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioniče nastave

(broj poziva 03./2016.)

 

 

Povjerenstvo drugih razreda u školskoj godini 2016./2017. dana 17. studenog 2016. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu u trajanju od

 

21.  studenog 2016. – 30. studenog 2016.

 

 

Otvaranje ponuda je u Školi, dana 6. prosinca 2016. u 19.00 sati.

 

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženog obrasca dostave svoju ponudu.

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponudu do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

 

Predsjednik povjerenstva

Dragana Vručinić, prof.

 

Obrazac možete preuzeti ovdje.

_______________________________________________________________________

PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA – SPLIT

Split, Matice hrvatske 11

Klasa: 130-04/16-01/7

Ur.br.: 2181-23-16-GD/1

U Splitu, 9. studenog 2016.

 

Javni poziv

za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioniče nastave

(broj poziva 02./2016.)

 

 

Povjerenstvo trećih razreda u školskoj godini 2016./2017. dana 7. studenog 2016. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu (školska ekskurzija u Prag) u trajanju od

9. studenog 2016. – 18. studenog 2016.

Otvaranje ponuda je u Školi, dana 24. studenog 2016. u 19.30 sati.

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženog obrasca dostave svoju ponudu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponudu do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

Predsjednik povjerenstva

Sandra Bešker, prof.

 

Obrazac možete preuzeti ovdje.
______________________________________________________________________________________________________________

PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA – SPLIT

Split, Matice hrvatske 11

Klasa: 130-04/16-01/6

Ur.br.: 2181-23-16-GD/1

U Splitu, 8. studenog 2016.

 

Javni poziv

za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioniče nastave

( broj poziva 01./2016.)

 

Povjerenstvo drugih razreda (2 A i 2 B) u školskoj godini 2016./2017. dana 7.  studenog 2016. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu u Rim u trajanju od

8. studenog 2016. – 17. studenog 2016.

 

Otvaranje ponuda je u Školi, dana 23. studenog 2016. u 19.30 sati.

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženog obrasca dostave svoju ponudu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponudu do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

 

Predsjednik povjerenstva

Gordana Čičmir-Vestić, prof.

 

Obrazac možete preuzeti ovdje.

 

_______________________________________________________________

Prirodoslovna tehnička škola- Split objavljuje natječaj za radna mjesta nastavnik informatike i nastavnik fizike.

Rok za podnošenje prijave: od 20. listopada 2016. –  28. listopada 2016.

U Splitu, 20. listopada 2016.

Ana Zamberlin, ravnateljica

NATJEČAJ

_____________________________________________________________

Prirodoslovna tehnička škola- Split objavljuje natječaj za radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika.

U Splitu, 5. travnja 2016.

Ana Zamberlin, ravnateljica

NATJEČAJ

 

________________________________________________________________________

PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA – SPLIT
Split, Matice hrvatske 11
Klasa: 130-04/15-01/4
Ur.br.: 2181-23-15-GD/2

 

Povjerenstvo drugih razreda (2 A i 2 B) za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (broj ponude 01./2015.), dana 18. studenog 2015. na otvaranju ponuda donijelo je

O D L U K U

 

 o odabiru ponuda koje će biti predstavljene roditeljima

Potencijalni davatelji usluga koji će na sastanku roditelja učenika za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava prezentirati svoju ponudu isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi su:

 1. F -Tours

2. Kvarner Express

3. Magellan

4. Vip Travel

 U Splitu, 18. studenog 2015.

Predsjednik povjerenstva:                                                                                                                                                                    Gordana Čičmir-Vestić, prof.

________________________________________________________________________

PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA – SPLIT

Split, Matice hrvatske 11

Klasa: 130-04/15-01/6

Ur.br.: 2181-23-15-GD/1

U Splitu, 17. studenog 2015.

 

 

Javni poziv

za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioniče nastave

-03./2015.-

 

 

Povjerenstvo trećih razreda (3 d, 3 e i 3 f) u školskoj godini 2015./2016. dana 12. studenog 2015. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu (školska ekskurzija u Prag) u trajanju od

17. studenog 2015. – 25. studenog 2015.

 

 

Otvaranje ponuda je u Školi, dana 2. prosinca 2015. u 19.00 sati.

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženog obrasca dostave svoju ponudu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponudu do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

 

Predsjednik povjerenstva

 

Sanja Brkić, prof.

 

Obrazac možete preuzeti ovdje.

______________________________________________________________________

PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA – SPLIT

Split, Matice hrvatske 11

Klasa: 130-04/15-01/5

Ur.br.: 2181-23-15-GD/1

U Splitu, 13. studenog 2015.

 

Javni poziv

za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

-02./2015.-

Povjerenstvo trećih razreda (3 a, 3 b i 3 c) u školskoj godini 2015./2016. dana 12. studenog 2015. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu (školska ekskurzija u Prag ) u trajanju od  13.studenog 2015. – 21. studenog 2015.

Otvaranje ponuda je u Školi, dana 26. studenog 2015. u 19.00 sati.

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženog obrasca dostave svoju ponudu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponudu do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

 

Predsjednik povjerenstva:

Renata Mihaljević, prof.

 

Obrazac možete preuzeti ovdje.

 

_______________________________________________________________________

 

Prirodoslovna tehnička škola- Split objavljuje natječaj za radna mjesta.

U Splitu, 6. studenog 2015.

Ana Zamberlin, ravnateljica

natječaj-2015-2016.pdf

 

_______________________________________________________________________________

PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA – SPLIT
Split, Matice hrvatske 11
Klasa: 130-04/15-01/4
Ur.br.: 2181-23-15-GD/1

 Javni poziv
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioniče nastave
-RIM-

Povjerenstvo drugih razreda (2 A i 2 B) u školskoj godini 2015./2016. dana 4. studenog 2015. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu u Rim u trajanju od
5. studenog 2015. – 13. studenog 2015.
Otvaranje ponuda je u Školi, dana 18. studenog 2015. u 18.30 sati.
Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženog obrasca dostave svoju ponudu.
Ponuditelj je obvezan dostaviti ponudu do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

U Splitu, 5. studenog 2015.

Predsjednik povjerenstva:                                                                                                                                                                    Gordana Čičmir-Vestić, prof.

Obrazac možete preuzeti ovdje

 

_______________________________________________________________________________________________________________

PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA – SPLIT
Split, Matice hrvatske 11

raspisuje

N A T J E Č A J

za sljedeća radna mjesta:
PROF. ENGLESKOG I TALIJANSKOG JEZIKA, za 20 sati nastave tjedno, na određeno radno vrijeme, zamjena za bolovanje do povratka radnice na rad……………………………………………………………………………..1 izvršitelj(m/ž)

Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o
stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem
školstvu. Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Zamolbe s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA-SPLIT, Matice hrvatske 11, 21000 Split.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

U Splitu, 24. travnja 2015.

Ravnateljica:                                                                                                                                                                                                        Ana Zamberlin, dipl. ing. kemije

 

________________________________________________________________________________________________________________

PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA – SPLIT
Split, Matice hrvatske 11

raspisuje

N A T J E Č A J

za sljedeća radna mjesta:

PROF. MATEMATIKE I FIZIKE, za 19 sati nastave tjedno, na određeno radno vrijeme, zamjena za bolovanje do povratka radnice na rad……………………………………………………………………………..1 izvršitelj(m/ž)

PROF. BIOLOGIJE I KEMIJE, za 21 sat nastave tjedno, na određeno radno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust, do povratka radnice na rad ………………………………………………………………………………… 1 izvršitelj(m/ž)

Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o
stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem
školstvu. Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Zamolbe s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA-SPLIT, 21000 Split, Matice hrvatske 11.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

U Splitu, 26. veljače 2015.

 

Ravnateljica: Ana Zamberlin,dipl. ing. kemije

________________________________________________________________________________________________________________

REZULTAT JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE ( ŠKOLSKA EKSKURZIJA )

Broj ponude: 03./2014.

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno- obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014.), Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i Izbora najpovoljnije
ponude objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 03./2014.

Na sastanku održanom 16. prosinca 2014. u 19,30 sati Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i Izbora najpovoljnije ponude odabralo je agenciju F-TOURS iz Splita.

Odluka Povjerenstva je konačna.

Ravnateljica: Ana Zamberlin,dipl. ing. kemije

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

REZULTAT JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONOČKE NASTAVE ( RIM)

Broj ponude: 02./2014.

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014.), Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 02./2014.

Na sastanku održanom 9. prosinca 2014. u 19.00 sati Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude odabralo je agenciju KVARNER EXPRESS INTERNATIONAL SPLIT.

Odluka Povjerenstva je konačna.

Ravnateljica: Ana Zamberlin,dipl. ing. kemije

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prirodoslovna tehnička škola-Split
Matice hrvatske 11, Split
Klasa: 130-04/14-01/4
Ur. br.: 2181-23-14-GD/1
U Splitu, 3. prosinca 2014.

Javni poziv
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Ponuda br.: 03./2014.

Povjerenstvo trećih razreda ( 3b, 3c, 3d i 3e ) u školskoj godini 2014./15. dana 3. prosinca 2014. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu      ( školska ekskurzija) u Prag u trajanju od:

4.12.-12.12.2014.

Otvaranje ponuda je u Školi, dana 16.12.2014. u 19.30 sati

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženih obrazaca dostave svoju ponudu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv-ne otvaraj“ i brojem ponude.

Predsjednik Povjerenstva

Obrazac možete preuzeti ovdje
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

REZULTAT JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONOČKE NASTAVE ( ŠKOLSKE EKSKURZIJE)

Broj ponude: 01./2014.

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014), Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE O1./2014.
Na sastanku održanom 1. prosinca 2014. u 19.00 sati Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude odabralo je agenciju Magellan iz Splita za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave ( školske ekskurzije). Odluka Povjerenstva je konačna.

Ravnateljica Ana Zamberlin, prof.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Prirodoslovna tehnička škola-Split
Matice hrvatske 11, Split
Klasa: 130-04/14-01/3
Ur. br.: 2181-23-14-GD/1
U Splitu, 20. studenog 2014.

Javni poziv
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave
-RIM-

Povjerenstvo drugih razreda ( 2a, 2b, 2c ) u školskoj godini 2014./15. dana 20. studenog 2014. donijelo je odluku o raspisivanju

Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu u Rim u trajanju od

21.11.-04.12.2014.

Otvaranje ponuda je u Školi, dana 9.12.2014. u 19.00 sati

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženih obrazaca dostave svoju ponudu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv-ne otvaraj“ i brojem ponude.

                                         Predsjednik Povjerenstva

 

Obrazac možete preuzeti ovdje

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Prirodoslovna tehnička škola-Split
Matice hrvatske 11, Split
Klasa: 130-04/14-01/2
Ur. br.: 2181-23-14-GD/1
U Splitu, 13. studenog 2014.

Javni poziv
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave
( školske ekskurzije)

Povjerenstvo trećeg razreda ( 3 a) za školsku godinu 2014./15. dana 13. studenog 2014. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu ( školska ekskurzija) u trajanju od:

18.11.-26.11.2014.

Otvaranje ponuda je u Školi, dana 1.12.2014. u 19.00 sati.

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženih obrazaca dostave svoju ponudu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv-ne otvaraj“ i brojem ponude.

                                                                                                                                                                                                          Predsjednik Povjerenstva

Obrazac možete preuzeti ovdje