ODLUKA o odabiru ponuda koje će biti predstavljene roditeljima ((2 A i 2 B)

 Objavljeno 24.11.2015 u 13:49
Važno

PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA – SPLIT
Split, Matice hrvatske 11
Klasa: 130-04/15-01/4
Ur.br.: 2181-23-15-GD/2
U Splitu, 18. studenog 2015.

Povjerenstvo drugih razreda (2 A i 2 B) za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (broj ponude 01./2015.), dana 18. studenog 2015. na otvaranju ponuda donijelo je
O D L U K U

o odabiru ponuda koje će biti predstavljene roditeljima
Potencijalni davatelji usluga koji će na sastanku roditelja učenika za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava prezentirati svoju ponudu isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi su:
1. F -Tours
2. Kvarner Express
3. Magellan
4. Vip Travel
Predsjednik povjerenstva: Gordana Čičmir-Vestić, prof.