Obavijesti

 

KALENDAR  DRŽAVNE MATURE  ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

 

LJETNI ROK:

 

DATUM

 

 

ISPIT

 

 

VRIJEME POČETKA ISPITA

 

 

 

7. lipnja

 

GLAZBENA UMJETNOST

 

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIKA

 

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. lipnja

 

 

LOGIKA

 

 

9.00

 

 

 

 

 

FRANCUSKI JEZIK A I B

 

 

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. lipnja

 

SOCIOLOGIJA

 

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIJA

 

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. lipnja

 

 

BIOLOGIJA

 

 

9.00

 

 

 

 

 

PSIHOLOGIJA

 

 

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. lipnja

 

FIZIKA

 

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIKA I GOSPODARSTVO

 

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. lipnja

 

 

TALIJANSKI JEZIK A I B

 

 

9.00

 

 

 

 

 

LIKOVNA UMJETNOST

 

 

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. lipnja

 

KEMIJA

 

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOZOFIJA

 

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. lipnja

 

 

HRVATSKI JEZIK A I B (esej)

 

 

9.00

 

 

 

19. lipnja

 

HRVATSKI JEZIK A I B (test)

 

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠPANJOLSKI JEZIK A I B

 

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. lipnja

 

 

INFORMATIKA

 

 

9.00

 

 

 

 

 

VJERONAUK

 

 

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. lipnja

 

ENGLESKI JEZIK A I B

 

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. lipnja

 

 

NJEMAČKI JEZIK A I B

 

 

9.00

 

 

 

 

 

POVIJEST

 

 

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. lipnja

 

MATEMATIKA A I B

 

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materinski jezici nacionalnih manjina (esej)

 

 

 

 

 

 

 

ČEŠKI JEZIK

 

 

9.00

 

 

 

28. lipnja

 

 

MAĐARSKI JEZIK

 

 

9.00

 

 

 

 

 

 

SRPSKI JEZIK

 

 

9.00

 

 

 

 

 

 

TALIJANSKI JEZIK A I B

 

 

9.00

 

 

 

28. lipnja

 

 

GRČKI JEZIK

 

 

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materinski jezici nacionalnih manjina (test)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČEŠKI JEZIK

 

9.00

 

 

 

    29. lipnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAĐARSKI JEZIK

 

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRPSKI JEZIK

 

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALIJANSKI JEZIK A I B

 

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   29. lipnja

 

LATINSKI JEZIK A I B

 

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

OBJAVA REZULTATA

11. 7. 2018.

ROK ZA PRIGOVORE:

13. 7. 2018.

 

KONAČNA OBJAVA REZULTATA:

16. 7. 2018.

PODJELA SVJEDODŽBI:

18. 7. 2018

 

 

 

JESENSKI ROK:

DATUM

ISPIT

VRIJEME POČETKA ISPITA

 

 

 

22. kolovoza

Materinski jezici nacionalnih manjina (esej)

ČEŠKI JEZIK

9.00

MAĐARSKI JEZIK

9.00

SRPSKI JEZIK

9.00

TALIJANSKI JEZIK A I B

9.00

22. kolovoza

GRČKI JEZIK

14.00

22. kolovoza

LATINSKI JEZIK A I B

14.00

 

 

 

23. kolovoza

Materinski jezici nacionalnih manjina (test)

ČEŠKI JEZIK

9.00

MAĐARSKI JEZIK

9.00

SRPSKI JEZIK

9.00

TALIJANSKI JEZIK A I B

9.00

23. kolovoza

ŠPANJOLSKI JEZIK A I B

14.00

 

24. kolovoza

GEOGRAFIJA

9.00

TALIJANSKI JEZIK A I B

14.00

 

27. kolovoza

BIOLOGIJA

9.00

PSIHOLOGIJA

14.00

 

28. kolovoza

HRVATSKI JEZIK A I B (esej)

9.00

GLAZBENA UMJETNOST

14.00

 

29. kolovoza

HRVATSKI JEZIK A I B (test)

9.00

LOGIKA

14.00

 

30. kolovoza

FIZIKA

9.00

POLITIKA I GOSPODARSTVO

14.00

 

31. kolovoza

MATEMATIKA A I B

9.00

ETIKA

14.00

 

3. rujna

ENGLESKI JEZIK A I B

9.00

POVIJEST

14.00

 

4. rujna

KEMIJA

9.00

NJEMAČKI JEZIK A I B

14.00

 

5. rujna

SOCIOLOGIJA

9.00

LIKOVNA UMJETNOST

14.00

 

6. rujna

INFORMATIKA

9.00

FILOZOFIJA

14.00

 

7. rujna

FRANCUSKI JEZIK A I B

14.00

VJERONAUK

14.00

 

OBJAVA REZULTATA

13. 9. 2018.

ROK ZA PRIGOVORE:

15. 9. 2018.

 

KONAČNA OBJAVA REZULTATA:

19. 9. 2018.

PODJELA SVJEDODŽBI:

21. 9. 2018.