Početak drugog polugodišta…

 
Drugo polugodište školske godine 2017./2018. počinje 15.1.2018.
Ujutro u 8:00 sati smjena B (2. i 4. razredi)
Popodne u 14:00 sati smjena A (1. i 3. razredi)
Želimo vam sretnu i uspješnu 2018. godinu!