Posjet Medicinskom fakultetu

 

Učenici 4.D razreda imali su priliku vježbe iz predmeta Biokemija izvesti u Laboratoriju za biokemiju Medicinskog fakulteta u Splitu. Ljubaznošću pročelnice Katedre za medicinsku kemiju i biokemiju dr. sc. Vedrane Čikeš Čulić organizirane su vježbe za obje grupe u praktikumu Biokemije za studente.  

Prije početka vježbi ponovili smo osnovna pravila ponašanja u laboratoriju i mjere opreza u radu s kemikalijama i reagensima. Posebna pažnja se pridaje ekološki osviještenom pristupu u izvođenju vježbi: od izbjegavanja neumjerenog trošenja reagensa – do  pravilnog zbrinjavanja dijagnostičkih reagensa u posebne boce za prikupljanje otpadnih otapala i kemikalija. 

Nakon izvođenja vježbi imali smo priliku posjetiti i druge laboratorije Katedre za medicinsku kemiju i biokemiju i ukratko se upoznati s njihovim znanstvenim radom. 

Iznimno smo zahvalni domaćinima na gostoprimstvu, strpljenju i  pomoći. U dobrom raspoloženju i ugodnom društvu nauče se stvari koje se nikada neće zaboraviti.