nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
 
Prehrambeni tehničar

Prehrambeni tehničar

Program prehrambenog tehničara uključuje zajedničke i stručne sadržaje, a značajan dio u osposobljavanju za ovo zanimanje čine praktična nastava i stručna praksa.

Učenik se osposobljava za samostalnog tehničara u kontrolno-analitičkom laboratoriju i suradnika u razvojnim laboratorijima, voditelja i organizatora poslova primanja, rukovanja i skladištenja sirovine, ambalaže i gotovih proizvoda. Uz zaposlenje u industriji, prehrambeni tehničari mogu otvoriti i vlastiti obrt.

Program daje dobru podlogu za nastavak školovanja, posebno na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Agronomskom, Poljoprivrednom i sl.

Nastavni predmeti koji se boduju pri upisu su: Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Kemija, Biologija i Tehnička kultura.

4 godine
26 upisnih mjesta
 

Opći (zajednički) dio

# Predmet Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2 2
3. Povijest 2 2 / /
4. Geografija 2 1 / /
5. TZK 2 2 2 2
6. Politika i gospodarstvo / / / 1
7. Etika/Vjeronauk 1 1 1 1
8. Matematika 3 3 3 3
9. Fizika 2 2 / /
10. Biologija 2 2 / /
11. Računalstvo 2 2 / /

Poseban (stručni) dio

# Predmet Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina
1. Primijenjena kemija 4 4 / /
2. Račun u struci 1 / / /
3. Sirovine i ambalaža 2 / / /
4. Hrana i prehrana 2 / / /
5. Zaštita na radu i higijena 2 / / /
6. Prehrambena tehnologija / 4 / /
7. Tehnološke operacije / 2 / /
8. Poduzetništvo u prehrambenoj industriji / 2 2 /
9. Kemija hrane / / 5 /
10. Prehrambena mikrobiologija / / 4 /
11. Tehnološke operacije i procesi / / 4 /
12. Zaštita okoliša / / 2 /
13. Biokemija / / / 2
14. Procesi pripreme hrane / / / 3
15. Analiza i kontrola kvalitete hrane / / / 4
16. Osiguranje kvalitete hrane / / / 1
17. Higijena hrane / / / 4

Izborni programi

# Predmet Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina
1. Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda / / 2 2
2. Tehnologija vode / / 2 2
3. Tehnologija žitarica i pekarstva / / 2 2
4. Tehnologija ulja i masti / / 2 2
5. Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda / / 2 2
6. Tehnologija mesa i ribe / / 2 2
7. Tehnologija piva i vina / / 2 2
8. Tehnologija voća i povrća / / 2 2
9. Tehnologija alkoholnih i bezalkoholnih pića / / 2 2
10. Biotehnologija / / 2 2
11. Marketing / / / 2
12. Catering / / / 3
13. Poslovna komunikacija / / / 3