nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
 
Gimnazija

Prirodoslovna gimnazija

Gimnazija kao četverogodišnja općeobrazovna škola omogućava svakom učeniku razvijanje interesa i potreba iz općeg znanja što prvenstveno predstavlja kvalitetnu osnovu za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama.

Prirodoslovna gimnazija stavlja naglasak na znanja iz fizike, biologije i kemije, a njena posebnost je praktični laboratorijski rad koji pomaže učenicima bolje razumjeti prirodoslovlje te potiče samostalnost, kreativnost, zaključivanje i povezivanje.

U okviru izbornog dijela programa učenici se mogu odlučiti za učenje drugoga stranoga jezika ili osnova ekologije.

Nastavni predmeti koji se boduju pri upisu su: Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Kemija, Biologija i Fizika.

4 godine
78 upisnih mjesta
 
# Predmet Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina
1. Hrvatski jezik 4 4 4 4
2. Engleski jezik 3 3 3 3
3. Latinski jezik 2 2 / /
4. Glazbena umjetnost / / / 2
5. Likovna umjetnost / / 2 /
6. Psihologija / / 1 /
7. Logika / / 1 /
8. Filozofija / / / 2
9. Sociologija / / 1 /
10. Povijest 2 2 2 2
11. Geografija 2 2 2 /
12. Matematika 4 4 3 3
13. Kemija s vježbama 2+2 2+2 2+2 2+2
14. Fizika 2+1 2+1 2+1 2+1
15. Biologija 2+1 2+1 2+1 2+1
16. Informatika 2 2 / /
17. Politika i gospodarstvo / / / 1
18. TZK 2 2 2 2
19. Vjeronauk/Etika 1 1 1 1
20. Geologija / / / 2
# Izborni predmet
21. Drugi strani predmet (izborna) 2 2 2 2
22. Osnove ekologije 2 2 2 2