Raspored polaganja popravnih ispita – jesenski rok 2015./2016.

 Objavljeno 7.7.2016 u 15:56
Važno
datum sat razred predmet komisija učionica
17.8.2016.- srijeda 8:30 3.A; 3.D; 3.E Matematika (pismeni) V.Vulić 2
18.8.2016.- četvrtak 8:30 1.C; 1.D Matematika (pismeni) M.Šimundić 3
18.8.2016.- četvrtak 10:00 3.B; 3.F Matematika (pismeni) I.Zović 3
18.8.2016.- četvrtak 10:00 3.A; 3.D; 3.E Matematika (usmeni) V.Vulić; M.Šimundić; razrednici 2
19.8.2016.- petak 9:00 1.C; 1.D; 3.B; 3.F Matematika (usmeni) I.Zović; M.Šimundić; razrednici 3