Samovrednovanje

 
Samovrednovanje 2017. / 2018.

Izvješće o samovrednovanju škole  –  Školska godina 2017./2018.

Zapisnik-sa 1. sastanka Tima za kvalitetu

Zapisnik-sa 2. sastanka Tima za kvalitetu

Zapisnik-sa 3. sastanka Tima za kvalitetu

  16.03.2018. – školski tim    za kvalitetu sudjelovao je na radionici pod nazivom ” Samovrjednovanje strukovnih škola – Mrežni alat e-Kvaliteta , u organizaciji ASOO-a .Radionica je planirana i realizirana u okviru Erasmus+projekta pod nazivom” Potpora nacionalnim referentnim točkama za Europsko osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja ( EQAVET NRP).
  ARHIVA prijašnjih samovrednovanja se nalazi na stranici broj 2.