Školski dokumenti


Odluka o imenovanju sluzbenika za zastitu osobnih podataka
Napomena: e-mail službenika za zaštitu osobnih podataka gorana.dumanic@skole.hr


Pravilnik zaštite od požara
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o video nadzoru


Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u školi
Trogodišnji financijski plan za razdoblje 2018. – 2020.
Obrazloženje financijskog plana


Bilješke uz financijske izvještaje za 2017.godinu
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2017. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2017.godinu


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv)


Statut


Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2017./2018.
Izmjene i dopune godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2017./2018.


 Školski kurikulum 2017./2018.


Plan nabave za 2016. godinu


Odluka o imenovanju povjerenika za otpad


Obavijest o nepostojanju sukoba interesa 


Povjerenik za informiranje
Zakon o pravu na pristup informacijama 
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Pravo na pristup informacijama – preuzimanje obrazacaKućni red


Etički kodeks


Izmjene i dopune Statuta


Zakoni s područja srednjoškolskog obrazovanja


Pravilnici s područja srednjoškolskog obrazovanja


Propisi s područja srednjoškolskog strukovnog obrazovanja


Državni pedagoški standard