Školski dokumenti


Pravilnik zaštite od požara
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o video nadzoru

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u školi
Trogodišnji financijski plan za razdoblje 2018. – 2020.
Obrazloženje financijskog plana 

Bilješke uz financijske izvještaje za 2017.godinu
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2017. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2017.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv)

Statut
Godišnji plan i program rada škole za 2017./18. školsku godinu 
Izmjene i dopune godišnjeg plana i programa rada škole za 2017./18. školsku godinu

Školski kurikulum 2017./18. 
Plan nabave za 2016. godinu
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa 
Službenica za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za informiranje
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenam i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Pravo na pristup informacijama – preuzimanje obrazaca

Kućni red
Etički kodeks
Izmjene i dopune Statuta
Zakoni s područja srednjoškolskog obrazovanja
Pravilnici s područja srednjoškolskog obrazovanja
Propisi s područja srednjoškolskog strukovnog obrazovanja
Državni pedagoški standard