Strani jezici

PREDMET

 

MENTOR

 

UČENIK

 

RAZRED

 

BROJ BODOVA/(rang)

NIVO NATJECANJA 

Županijsko natjecanje iz engleskog jezika

 

 

Engleski jezik 2. razred gimnazije

Sandra

Šolić

 

Luka Mihanović

2.b

73 / 3

 

Sandra

Šolić

 

Filip Brstilo

2.b

67 / 7

 

Sandra

Šolić

 

Modesty Leu 

2.b

60 / 14

 

Renata

Mihaljević

 

Luka Rakijar

2.a

56 / 18

 

Renata

Mihaljević

 

Luka Sirišević 

2.a 

Nije pristupio zbog bolesti

 

 

 

 

 

 

Engleski jezik 4. razred gimnazije

RenataMihaljević

Milan Jovanović

4.b

77 / 10

 

 

 

 

 

 

Engleski jezik 4. razred tehničari

Ivana  Miletić

Mario Babić

4.d

73 / 7

 

Ivana  Miletić

Luka Pavković

4.d

56 / 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATJECANJA  2017./2018.

 

 

PREDMET

 

MENTOR

 

UČENIK

 

RAZRED

 

BROJ BODOVA/(rang)

Županijsko natjecanje iz latinskog jezika

 

Latinski jezik

Jelena  Mrduljaš

DanijelaPehar

2.b

15 / 6

 

Jelena  Mrduljaš

LukaMihanović

2.b

12 / 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATJECANJA  2017./2018.