Stručna vijeća

 

SPISAK RADA STRUČNIH VIJEĆA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

Stručna vijeća raspravljaju i odlučuju o rasporedu predmeta i sati te ostalim zaduženjima predmetnih nastavnika, članova stručnog vijeća. Brinu o kontinuiranom stručnom usavršavanju, nabavi nastavnih sredstava i pomagala, uređenju učionica i kabineta te oglasnih panoa. Sudjeluju u ustrojavanju i provođenju učeničkih natjecanja i smotri, ali i drugih manifestacija u školi i izvan nje.

 

Stručna vijeća usklađuju ostvarivanje izvedbenog plana i programa u nastavnim predmetima i izvannastavnim aktivnostima, dogovaraju i ujednačavaju kriterije ocjenjivanja i potiču ostvarivanje programskih veza (korelacija) srodnih i ostalih nastavnih predmeta, stručno razrađuju i provode stručne i metodičke inovacije u odgojno-obrazovnom procesu.

Svako Stručno vijeće izrađuje svoj godišnji program rada.

 

SPISAK RADA STRUČNOGA VIJEĆA UMJETNIČKOG PODRUČJA
(HRVATSKI JEZIK, GLAZBENA I LIKOVNA UMJETNOST)

 

MJESEC SADRŽAJ NOSITELJ AKTIVNOSTI
rujan
 • izrada nastavnih programa,izrada programa Stručnog vijeća i planiranje izvannastavnih aktivnosti
 • usklađivanje ocjenske rešetke
 • dogovor o novom programu za ekološke i prehrambene tehničare
 • analiza rezultata državne mature
 • stručno usavršavanje
 • planiranje i nabava lektirnih naslova
predmetni nastavnici
listopad
 • dogovor i pripreme za obilježavanje značajnih datuma i obljetnica
 • kontinuirana suradnja s kulturnim institucijama (HNK,GKMM, Kinoteka, Play Drama, Info Zona)
 • informiranje učenika o kulturnim događajima u gradu (koncerti, izložbe, galerije) i posjet istih
predmetni nastavnici
studeni
 • osposobljavanje učenika za samostalno korištenje izvora znanja(suradnja s gradskom knjižnicom Marko Marulić, Info Zona)
 • poticanje darovitih učenika
 • stručno usavršavanje
predmetni nastavnici
i učenici
prosinac
 • suradnja sa srodnim stručnim aktivima (povijest,vjeronauk) i usklađivanje nastavnih sadržaja
 • praćenje realizacije nastavnih sadržaja
predmetni nastavnici
siječanj
 • stručna usavršavanja nastavnika
 • sudjelovanje u pripremi programa maturalne zabave
predmetni nastavnici
i učenici
veljača
 • koordinacija i praćenje rezultata natjecanja iz Hrvatskoga jezika
 • analiza uspjeha učenika na polugodištu i mjere za poboljšavanje uspjeha
predmetni nastavnici
ožujak
 • stručno usavršavanje nastavnika
 • planiranje stručnog izleta (Dubrovnik, Hvar, Zagreb)
predmetni nastavnici
travanj
 • izvješća nastavnika sa stručnih usavršavanja i natjecanja
 • informiranje učenika o kulturnim događajima u gradu (Marulićevi dani, izložbe, koncerti)
predmetni nastavnici
svibanj
 • odabir udžbenika za sljedeću školsku godinu
 • sudjelovanje u provođenju državne mature
predmetni nastavnici
i učenici
lipanj
 • plan nabave nastavnih sredstava i pomagala,stručne literature i periodike za sljedeću godinu
 • sudjelovanje u provođenju državne mature
predmetni nastavnici
srpanj
 • stručno usavršavanje nastavnika
 • podjela satnice za sljedeću školsku godinu
predmetni nastavnici
kolovoz
 • plan i program rada za sljedeću školsku godinu
 • stručno usavršavanje nastavnika
predmetni nastavnici

 

SPISAK RADA STRUČNOG VIJEĆA MATEMATIKE

 

MJESEC SADRŽAJ NOSITELJ AKTIVNOSTI
rujan
 • izrada izvedbenih nastavnih planova i programa
 • usklađivanje elemenata i kriterija ocjenjivanja
 • analiza rezultata državne mature iz matematike
svi članovi vijeća
listopad
 • organizacije dodatne nastave (pripreme za državnu maturu za tehničare i gimnazijalce)
 • organizacija dopunske nastave iz matematike
svi članovi vijeća
prof. Posinković
studeni
 • dogovor i pripreme za školsko natjecanje iz matematike
 • dogovor za provedbu natjecanja Klokan u suradnji s Matematičko-fizičkim društvom
svi članovi vijeća
prof. Posinković
prosinac
 • razmatranje uspjeha učenika iz matematike
 • plan stručnih usavršavanja nastavnika
svi članovi vijeća
siječanj
 • stručna usavršavanja nastavnika
 • izvješća nastavnika sa stručnih usavršavanja
 • informacije za provođenje državne mature
svi članovi vijeća
veljača
 • snimak uspjeha učenika u prvom polugodištu i mjere za poboljšanje uspjeha
 • organizacija školskog natjecanja iz matematike
svi članovi vijeća
ožujak
 • analiza rezultata školskog natjecanja iz matematike
 • stručna usavršavanja nastavnika
svi članovi vijeća
travanj
 • sudjelovanje na županijskom natjecanju
 • stručna usavršavanja nastavnika
 • izvješća nastavnika sa stručnih usavršavanja i
 • sudjelovanja na županijskim natjecanjima
svi članovi vijeća
svibanj
 • sudjelovanje na državnom natjecanju
 • odabir udžbenika za matematiku za sljedeću školsku godinu
 • analiza uspjeha na natjecanjima
svi članovi vijeća
lipanj
 • plan nabave nastavnih sredstava i pomagala za sljedeću školsku godinu
 • analiza uspjeha učenika na kraju godine
svi članovi vijeća
srpanj
 • analiza rezultata državne mature
 • podjela satnice za sljedeću školsku godinu
svi članovi
stručnog vijeća
kolovoz
 • korekcija podjele satnice prema rezultatima upisa
 • planiranje slobodnih aktivnosti, dodatne i dopunske nastave
 • prijedlog plana i programa rada stručnog vijeća za školsku godinu 2019./20.
 • stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u organizaciji ASOO/AZOO
svi članovi
stručnog vijeća

 

 

SPISAK RADA STRUČNOG VIJEĆA
FIZIKE, INFORMATIKE I RAČUNALSTVA

 

MJESEC SADRŽAJ NOSITELJ AKTIVNOSTI
rujan
 • izrada nastavnih programa
 • usklađivanje ocjenske rešetke
 • analiza rezultata državne mature iz fizike i informatike
 • koordinacija rada u praktikumu fizike za izvođenje vježbi iz fizike
svi članovi vijeća
listopad
 • organizacije dodatne nastave iz fizike
 • dogovor za provedbu natjecanja Dabar – međunarodno natjecanje iz informatike i logičkog razmišljanja
svi članovi vijeća
studeni
 • dogovor i pripreme za natjecanja iz fizike i informatike
svi članovi vijeća
prosinac
 • razmatranje uspjeha učenika iz fizike, informatike i računalstva
 • plan stručnih usavršavanja nastavnika
svi članovi vijeća
siječanj
 • stručna usavršavanja nastavnika
 • izvješća nastavnika sa stručnih usavršavanja
 • informacije za provođenje državne mature
svi članovi vijeća
veljača
 • uspjeh učenika na polugodištu i mjere za poboljšanje uspjeha
 • organizacija školskih natjecanja iz fizike i informatike
svi članovi vijeća
ožujak
 • sudjelovanje na općinskim natjecanjima
 • stručna usavršavanja nastavnika
svi članovi vijeća
travanj
 • sudjelovanje na županijskom natjecanju
 • stručna usavršavanja nastavnika
 • izvješća nastavnika sa stručnih usavršavanja i sa županijskih natjecanja
svi članovi vijeća
svibanj
 • sudjelovanje na državnom natjecanju
 • odabir udžbenika za fiziku, informatiku i računalstvo za sljedeću školsku godinu
 • analiza uspjeha na natjecanjima
svi članovi vijeća
lipanj
 • pripreme za provedbu državne mature
 • analiza uspjeha na koncu nastavne godine
 • plan nabave nastavnih sredstava i pomagala
 • sudjelovanje u provedbi državne mature
svi članovi vijeća
srpanj
 • stručna usavršavanja nastavnika
 • podjela satnice za sljedeću školsku godinu
 • analiza rezultata državne mature
svi članovi vijeća
kolovoz
 • korekcija podjele satnice prema rezultatima upisa
 • slobodne aktivnosti, dodatna i dopunska nastava
 • prijedlog plana i programa rada stručnog vijeća za sljedeću školsku godinu
 • stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u organizaciji ASOO/AZOO
svi članovi vijeća

 

SPISAK RADA STRUČNOG VIJEĆA STRANIH JEZIKA

 

MJESEC SADRŽAJ NOSITELJ AKTIVNOSTI
rujan
 • izrada izvedbenih nastavnih planova i programa
 • usklađivanje elemenata i kriterija ocjenjivanja
 • razmatranje i eventualni odabir ponuđenih projekata i radionica koji su dobili preporuku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Zavoda za unapređenje školstva
 • dogovor i priprema za obilježavanje Europskog dana jezika (26. 9.2018.)
svi članovi vijeća
listopad
 • pripreme oko realizacije eventualno odabranih projekata i radionica koji su dobili preporuku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Zavoda za unapređenje školstva
 • prijava na natjecanje Juvenes Translatores, godišnje
 • natjecanje Europske komisije za mlade prevoditelje
 • prijava na europsko natjecanje Best in English pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja Republike Češke
svi članovi vijeća prof. Mihaljević
studeni
 • dogovor i pripreme za natjecanja iz stranih jezika
 • organizacija natjecanja Juvenes Translatores. (ukoliko naša škola bude odabrana među 11 u Republici Hrvatskoj)
 • organizacija natjecanja Best in English
svi članovi vijeća prof. Mihaljević
prosinac
 • razmatranje i analiza uspjeha učenika iz stranih jezika
 • plan stručnih usavršavanja
svi članovi vijeća
siječanj
 • stručna usavršavanja nastavnika
 • izvješća nastavnika sa stručnih usavršavanja
 • informacije za provođenje ispita državne mature
 • organizacija školskih natjecanja iz stranih jezika
svi članovi vijeća
prof. Mihaljević i
ostali članovi
prema dogovoru
veljača
 • snimak uspjeha učenika i mjere za poboljšanje uspjeha
 • analiza rezultata školskih natjecanja iz stranih jezika
 • sudjelovanje na županijskom natjecanju iz stranih jezika
svi članovi vijeća
ožujak
 • izvješća sa sudjelovanja na županijskim natjecanjima
 • stručna usavršavanja nastavnika
svi članovi vijeća
travanj
 • izvješća nastavnika sa stručnih usavršavanja
 • prijava na natječaj Read your way to a better world u organizaciji Oxford University Press-a
svi članovi vijeća
profesori
engleskog jezika
svibanj
 • odabir udžbenika za strane jezike: engleski jezik, talijanski jezik, latinski jezik
 • obilježavanje i posjet Dana talijanske kulture 2019.
svi članovi vijeća
profesori
talijanskog jezika
lipanj
 • plan nabave nastavnih sredstava i pomagala za sljedeću školsku godinu
 • analiza uspjeha učenika
svi članovi vijeća
srpanj
 • analiza rezultata državne mature 2018./2019.
 • stručna usavršavanja nastavnika
 • podjela satnice za sljedeću školsku godinu
svi članovi vijeća
kolovoz
 • stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u organizaciji ASOO/AZOO.
 • korekcija podjele satnice prema rezultatima upisa
 • plan i program rada Stručnog vijeća za školsku god. 2019./2020.
svi članovi vijeća

 

SPISAK RADA DRUŠTVENO – HUMANISTIČKOG STRUČNOG VIJEĆA
(povijest, psihologija, logika, sociologija, filozofija, politika i gospodarstvo, vjeronauka i etika)

 

MJESEC SADRŽAJ NOSITELJ AKTIVNOSTI
rujan
 • izrada nastavnih programa
 • usklađivanje elemenata i kriterija ocjenjivanja
 • plan stručnih usavršavanja
 • razmatranje i odabir ponuđenih projekata i radionica koji su dobili preporuku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Zavoda za unapređenje školstva
 • dogovor i priprema za obilježavanje Dana neovisnosti i dana Hrvatskog sabora
svi članovi
Gordana Čičmir-Vestić i
Ana Nikolić
Dijana Ledić-Begonja
listopad
 • pripreme oko realizacije odabranih projekata:
 1. Europa u školi
 2. Muzeji i galerije u školskom kurikulumu
 3. 72 sata bez kompromisa
 4. Antička i kršćanska Salona
 • dogovor i priprema za obilježavanje Dana kruha – dana zahvalnosti za plodove zemlje
Gordana Čičmir-Vestić
Dijana Ledić Begonja
Gordana Čičmir-Vestić,
Ana Nikolić
Katija Lončar i Iva Ivković
Ivanišević
studeni
 • dogovor i priprema za obilježavanje Dana sjećanja na Vukovar – organizacija posjeta
 • pripreme za natjecanja iz povijesti, logike vjeronauka;
 •  razmatranje provođenja odabranih projekata;
 • dogovor i priprema za obilježavanje Dana prava čovjeka i Dana UNICEF-a
 • Dani filozofije
Gordana Čičmir-Vestić,
Ana Nikolić
Dijana Ledić Begonja,
Katija Lončar, Iva Ivković
Ivanišević
Gordana Čičmir-Vestić,
Ana Nikolić
Dijana Ledić Begonja
prosinac
 • znanstveni inkubator
 • dogovor i priprema za obilježavanje Došašća
 • sudjelovanje u akciji hrvatskog Caritasa „Za 1000 radosti“
 • razmatranje uspjeha učenika iz povijesti, psihologije, vjeronauka, filozofije, etike, logike, sociologije i PIG-a
 • plan stručnih usavršavanja za 2019.
Dijana Ledić Begonja
Katija Lončar i Iva Ivković
Ivanišević
svi članovi
siječanj
 • stručna usavršavanja nastavnika
 • izvješća nastavnika sa stručnih usavršavanja provođenje projekta poučavanja o holokaustu
 • pripreme i provođenje natjecanja iz povijesti,
  logike i vjeronauka
svi članovi.
Gordana Čičmir-Vestić,
Ana Nikolić
Dijana Ledić Begonja,
Katija Lončar, Iva Ivković
Ivanišević
veljača
 • informacije za provođenje ispita državne mature organizacija školskih natjecanja iz povijesti, logike i vjeronauka
 • pripreme za sudjelovanje na županijskom
  natjecanju iz povijesti, logike i vjeronauka
svi članovi
Gordana Čičmir-Vestić,
Ana Nikolić
Dijana Ledić Begonja,
Katija Lončar, Iva Ivković
Ivanišević
ožujak
 • stručna usavršavanja nastavnika;
 • dogovor i priprema: U susret Uskrsu
svi članovi
Katija Lončar i Iva Ivković
Ivanišević
travanj
 • izvješća nastavnika sa stručnih usavršavanja i sudjelovanja sa županijskih natjecanja;
 • dogovor i priprema: Susret maturanata
svi članovi
Katija Lončar i Iva Ivković
Ivanišević
svibanj
 • pripreme za aktivno sudjelovanje u akciji Dani volonterskog rada
 • odabir udžbenika: povijest, psihologija, logika, sociologija, filozofija, politika i gospodarstvo, vjeronauk i etika;

Ana Nikolić

svi članovi

lipanj
 • plan nabave nastavnih sredstava i pomagala za iduću školsku godinu;
 • analiza uspjeha učenika;
svi članovi
srpanj
 • analiza rezultata državne mature;
 • podjela satnice za iduću školsku godinu;
svi članovi
kolovoz
 • stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u organizaciji ASOO/AZOO;
 • plan i program rada stručnog vijeća za sljedeću školsku godinu.
svi članovi

 

SPISAK RADA PRIRODOSLOVNO-KINEZIOLOŠKOG
STRUČNOG VIJEĆA

 

MJESEC SADRŽAJ NOSITELJ AKTIVNOSTI
rujan
 • izrada nastavnih programa
 • usklađivanje ocjenske rešetke
 • izrada rasporeda održavanja nastave tjelesnog odgoja za rujan i listopad
 • analiza rezultata državne mature u ljetnom i jesenskom roku 2017./2018.ž
 • prijava učenika za natjecanja u športskom školskom klubu „Prirodoslovac“
svi članovi
listopad
 • planiranje izvannastavnih aktivnosti
svi članovi
studeni
 • pripreme za školsko natjecanje iz geografije
 • sudjelovanje na školskim športskim natjecanjima
 • izrada rasporeda sati tjelesnog odgoja za period studeni – travanj
svi članovi
prosinac
 •  pripreme za školsko natjecanje iz geografije
 • analiza uspjeha učenika na polugodištu iz predmeta unutar vijeća
 • planiranje stručnih usavršavanja
svi članovi
siječanj
 • stručna usavršavanja nastavnika
 • provedba školskog natjecanja iz geografije
 • izvješća nastavnika sa stručnih usavršavanja
 • informiranje o provođenju državne mature
svi članovi
voditelj
veljača
 • analiza rezultata školskog natjecanja iz geografije
 • analiza športskih dostignuća
 • sudjelovanje na županijskom natjecanju iz geografije
svi članovi
ožujak
 • stručna usavršavanja nastavnika
svi članovi
travanj
 • stručna usavršavanja nastavnika
 • izvješća nastavnika sa stručnih usavršavanja i sudjelovanja sa županijskih natjecanja
 • sudjelovanje na državnoj razini natjecanja iz geografije
 • pripreme za provedbu terenske nastave iz geologije
svi članovi
svibanj
 • odabir udžbenika iz geografije za četverogodišnje razdoblje
 • analiza uspjeha na natjecanjima
svi članovi
lipanj
 • plan nabave nastavnih sredstava i pomagala za sljedeću školsku godinu
 • analiza uspjeha učenika
svi članovi
srpanj
 • analiza rezultata državne mature
 • stručna usavršavanja nastavnika
 • podjela satnice za sljedeću školsku godinu
svi članovi
kolovoz
 • korekcija podjele satnice prema rezultatima upisa
 • izrada plana i programa rada stručnog vijeća za sljedeću školsku godinu
 • stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u organizaciji ASOO/AZOO
svi članovi

 

SPISAK RADA STRUČNOG VIJEĆA KEMIJE

 

MJESEC SADRŽAJ NOSITELJ AKTIVNOSTI
rujan
 • predstavljanje plana i programa stručnog vijeća kemije za šk. god. 2018./2019.
 • konačna raspodjela satnice
 • izrada izvedbenih nastavnih planova i programa
 • usklađivanje elemenata i kriterija ocjenjivanja
 • analiza rezultata državne mature iz kemije
 • planiranje i prikazivanje potrebnih nastavnih sredstava i pomagala za izradu vježbi
voditelj i članovi
stručnog vijeća
listopad
 • planiranje rada sa učenicima zainteresiranim za natjecanja
 • izbor mentora i ustanova u kojima će učenici
 • završnih razreda obavljati stručnu praksu
 • dogovor i angažman u CIP
svi članovi vijeća
studeni
 • dogovor i pripreme za školsko natjecanje iz kemije
svi članovi vijeća
prosinac
 • razmatranje uspjeha učenika iz kemije
 • plan stručnih usavršavanja nastavnika
 • izbor udžbenika za sljedeću školsku godinu
voditelj i članovi
vijeća
siječanj
 • stručna usavršavanja nastavnika
 • izvješća nastavnika sa stručnih usavršavanja
 • informacije za provođenje državne mature
svi članovi vijeća
veljača
 • snimak uspjeha učenika u prvom polugodištu i mjere za poboljšanje uspjeha
 • organizacija školskog natjecanja iz kemije

voditelj i članovi
vijeća
ožujak
 • analiza rezultata školskog natjecanja iz kemije
 • stručna usavršavanja nastavnika
 • organizacija sudjelovanja na Festivalu znanosti prema zadanoj temi
 • obilježavanje Svjetskog dana voda
voditelj i članovi
stručnog vijeća
travanj
 • sudjelovanje na županijskom natjecanju
 • stručna usavršavanja nastavnika
 • sudjelovanje na Festivalu znanosti
 • obilježavanje Dana planeta Zemlje i svjetskog dana obnovljivih izvora energije
voditelj i članovi
stručnog vijeća
svibanj
 • sudjelovanje na državnom natjecanju
 • odabir udžbenika za kemiju za sljedeću školsku godinu
 • analiza uspjeha na natjecanjima
 • obilježavanje Dana škole
 • prezentacije naše škole u osnovnim školama
voditelj i članovi
vijeća
lipanj
 • plan nabave nastavnih sredstava i pomagala za sljedeću školsku godinu
 • analiza uspjeha učenika na kraju godine
 • priprema ekipa za učešće na Susretima SEMEP-a škola
 • obilježavanje Dana zaštite okoliša
svi članovi vijeća
srpanj
 • analiza rezultata državne mature
 • podjela satnice za sljedeću školsku godinu
voditelj
kolovoz
 • korekcija podjele satnice prema rezultatima upisa
 • planiranje slobodnih aktivnosti, dodatne i
 • dopunske nastave
 • prijedlog plana i programa rada stručnog vijeća za školsku godinu 2019./20.
 • stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u organizaciji ASOO/AZOO.
voditelj i članovi
vijeća

 

PROGRAM RADA STRUČNOGA VIJEĆA BIOLOGIJE I PREHRANE

 

MJESEC SADRŽAJ NOSITELJ AKTIVNOSTI
rujan
 • predstavljanje plana i programa stručnog vijeća biologije i prehrane za šk. god. 2018. /2019.
 • konačna raspodjela satnice
 • izrada i usklađivanje izvedbenih programa
 • planiranje stručnih posjeta
 • izrada IOOP-a
 • usklađivanje kriterija ocjenjivanja i postupaka vrednovanja i elemenata ocjenjivanja
 • stručno usavršavanje
 • izrada plana pismenih ispita
 • planiranje novih projekata
 • nastavak rada na postojećim projektima
 • obilježavanje Dana sadnje stabala (21.9.)
 • osuvremenjivanje web stranica škole
 • planiranje i prikaz potrebnih nastavnih sredstava i pomagala za izradu vježbi
 • analiza rezultata Državne mature jesenski rok
voditelj vijeća
listopad
 • planiranje rada s učenicima zainteresiranim za natjecanja
 • izbor mentora i ustanova u kojima će učenici
 • završnih razreda obavljati maturalnu praksu
 • tekuća problematika
 • odabir tema za izradu završnih radova
voditelj i
članovi vijeća
studeni
 • tekuća problematika po potrebi
voditelj vijeća
prosinac
 • izbor udžbenika za sljedeću školsku godinu
 • tekuća problematika
voditelj i članovi
vijeća
siječanj
 • analiza rada u 1. polugodištu
 • izrada plana pismenih ispita
 • priprema za školska natjecanja
 • stručno usavršavanje
voditelj vijeća i
članovi vijeća
veljača
 • obilježavanje Međunarodnog dana zaštite močvara (2.2.)
 • provedba školskih natjecanja
 • tekuća problematika
voditelj vijeća i
članovi vijeća
ožujak
 • obilježavanja Svjetskog dana zaštite šuma (21.3.), Svjetskog dana zaštite voda (22.3.)
 • priprema ekipa za učešće na Susretima GLOBE
 • priprema ekipa za učešće na Natjecanje mladih – Hrvatski Crveni križ
 • analiza uspjeha učenika na školskim natjecanjima i priprema za županijska natjecanja
 • tekuća problematika
voditelj vijeća i
članovi vijeća
travanj
 • stručno usavršavanje
 • obilježavanje Dana planeta Zemlje (22.04.) i Svjetskog dana obnovljivih izvora energije (26.04.)
 • priprema projekata za Festival znanosti i Dana škole (3.5.)
 • pomoć učenicima u pripremama za Državnu maturu
 • tekuća problematika
voditelj vijeća i
članovi vijeća
svibanj
 • provedba projekata na Festivalu znanosti i planiranje posjeta učenika istoj manifestaciji
 • obilježavanje Dana škole – Dana Sunca (3. svibnja)
 • priprema i učešće na državnim natjecanjima.
 • analiza uspjeha u završnim razredima
 • predaja i pregled završnih radova
 • tekuća problematika
voditelj vijeća i
članovi vijeća
lipanj
 • obilježavanje Dana zaštite čovjekovog okoliša (5.6.)
 • analiza rada i uspjeha učenika na kraju nastavne godine.
 • odbrana završnih radova
 • planiranje nabave nastavnih sredstava i pomagala za iduću školsku godinu
 • tekuća problematika
voditelj vijeća i
članovi vijeća
srpanj
 • analiza uspjeha učenika na Državnoj maturi -ljetni rok
 • stručno usavršavanje nastavnika.
 • podjela satnice za iduću školsku godinu
 • tekuća problematika
voditelj vijeća i
članovi vijeća
kolovoz
 • korekcija podjele satnice prema rezultatima upisa.
 • analiza rezultata biologije na Državnoj maturi – jesenski rok
 • tekuća problematika
voditelj vijeća