Stručna vijeća

 

STRUČNO VIJEĆE

ČLANOVI VIJEĆA

VODITELJ VIJEĆA

UMJETNIČKO PODRUČJE

Snježana Krešić-Jurić

Tereza Bolanča

Tereza Bolanča

Sandra Bešker

Mia Gadžo

Žaklin Antonijević

Vanja Gall

Darko Matičević

MATEMATIKA

Vinka Vulić

Dajna Posinković

Ivo Zović

Dajna Posinković

Matea Šimundić

Lada Tudor​​ Jakić

FIZIKA,

INFORMATIKA I RAČUNALSTVO

Ana Boban

Lada Tudor​​ Jakić

Fanica Barbaroša

Snježana Komić

Sandro Rađa

Lada Tudor​​ Jakić

STRANI JEZICI

Renata Mihaljević

Renata Mihaljević

Sandra Šolić

Ivana Miletić

Jelena Mrduljaš

Ana Nikolić

DRUŠTVENO HUMANISTIČKI​​ PREDMETI

Gordana Čičmir Vestić

Gordana Čičmir Vestić

Ana Nikolić

Dijana Ledić Begonja

Sanja Ćakić

Katja Lončar , Renato Đikić

PRIRODOSLOVNO KINEZIOLOŠKO PODRUČJE

(Zrinka Lončar), Tina Ivelja

Vicko Sviličić

Vicko Sviličić

Vesna Poklepović

Žarko Ivanković

Marina Zubčić

KEMIJA

Ivica Ćukušić

Mirjana Župa

Ljilja Miščević

Mirjana Župa

Ivana Šarić

Petra Aljinović

Tanja Tudor Juretić

Ivana Mlikotić

Ante Škobalj

BIOLOGIJA I PREHRANA

Vedrana Miljak- Bosančić

Romeo Lakoš

Romeo Lakoš

Marijana Lakoš

Ivana Lipovac

Mirjana Tadić

Matilda Jelaska

Sanja Brkić

Dragana Vručinić