Učenička zadruga “Natura”

U hrvatskim se školama učeničko zadrugarstvo njeguje od davnina. Osnovni cilj aktivnosti učeničke zadruge nije ekonomski uspjeh, već omogućavanje većeg broja prilika za učenje. Učenici pomoću vannastavnih aktivnosti stječu stručna znanja, poslovne vještine i poduzetničke stavove. Učeničkim se zadrugama poboljšava kvaliteta učenja i poučavanja te se mladog čovjeka osposobljava za život u 21. stoljeću.  Izvan učionice stječu se i razvijaju temeljne osobine poduzetništva:  inovativnost, marljivost, timski rad, spremnost za preuzimanje rizika….

Cilj je zadrugarstva proizvoditi i stvarati nove vrijednosti stjecanjem proizvodnih vještina na kreativan, interaktivan način koji će te vještine sinergijski spojiti s poslovno-poduzetničkim vještinama. Važno je naglasiti i socijalnu te ekološku održivost koju će učenici razvijati promišljajući o okolišu i društvu.  

Na  temelju članka 39.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama te na temelju Statuta škole, Školski odbor  Prirodoslovne tehničke škole – Split na sjednici donio je odluku  o osnutku Učeničke zadruge „ NATURA“,  te imenovao tri člana PRIVREMENOG ZADRUŽNOG ODBORA: Draganu Vručinić, Miu Ožić, Sanju Brkić.

Zadaće Privremenog zadružnog odbora jesu:

a) pripremiti prijedlog pravila, ustroja i imena Zadruge,
b) izraditi prijedlog programa rada Zadruge,
c) voditi u Školi/ustanovi i izvan Škole/ustanove poslove u svezi s osnutkom i početkom rada Zadruge,
d) organizirati upis učenika/ca u članstvo Zadruge,
e) utvrditi prijedlog za imenovanje članova/ica Zadružnog odbora,
f) održati osnivačku skupštinu Zadruge na kojoj će se proglasiti osnutak i početak rada te prihvatiti pravila Zadruge,
g) obaviti i druge poslove u svezi s pripremom početka rada Zadruge.

Ovim putem pozivamo sve koji žele pridonijeti razvoju Učeničke zadruge „Natura“ da nam se pridruže kao članovi i kreatori nekih novih ideja.