Upisna dokumentacija

UPISI UČENIKA U PRVI RAZRED U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.
     
 Planiranje-upisa-učenika-u-I.-razred-srednje-škole-u-šk.-god.-2018.-2019


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.
     https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_47_899.html

     Planiranje-upisa-učenika-u-I.-razred-srednje-škole-u-šk.-god.-2018.-2019

     Pravilnik_o_elementima_i_kriterijima_final.pdf
     Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole
    
    
    
    
    
    

 

ARHIVA upisne dokumentacije prijašnjih školskih godina se nalazi na stranici broj 2.