Upisi – prehrambeni tehničar

 

Program prehrambenog tehničara uključuje zajedničke i stručne sadržaje, a značajan dio u osposobljavanju za ovo zanimanje čine praktična nastava i stručna praksa.

Učenik se osposobljava za samostalnog tehničara u kontrolno-analitičkom laboratoriju i suradnika u razvojnim laboratorijima, voditelja i organizatora poslova primanja, rukovanja i skladištenja sirovine, ambalaže i gotovih proizvoda. Uz zaposlenje u industriji, prehrambeni tehničari mogu otvoriti i vlastiti obrt.

Program daje dobru podlogu za nastavak školovanja, posebno na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Agronomskom fakultetu, Poljoprivrednom faultetu i sl.

Nastavni predmeti koji se boduju pri upisu su: 

Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Kemija, Biologija i Tehnička kultura.

 

26

upisnih mjesta

 

NASTAVNI PLAN PREHRAMBENI TEHNIČAR

PREHRAMBENI  TEHNIČAR

Red.

broj

NASTAVNI PREDMET

TJEDNI BROJ SATI

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

  1. OPĆE OBRAZOVNI MODUL

1.

Hrvatski jezik

3

3

3

3

2.

Strani jezik

2

2

2

2

3.

Povijest

2

2

4.

Vjeronauk/Etika

1

1

1

1

5.

Geografija

2

1

6.

TZK

2

2

2

2

7.

Matematika

3

3

3

3

8.

Fizika

2

2

9.

Računalstvo

2

2

10.

Politika i gospodarstvo

1

11.

Biologija

2

2

 

Ukupno sati A

21

20

11

12

  1. POSEBNI STRUKOVNI  DIO       B1. OBVEZNI STRUKOVNI MODULI

12.

Primijenjena kemija

2+2

2+2

13.

Račun u struci

1

14.

Sirovine i ambalaža

2

15.

Hrana i prehrana

2

16.

Zaštita na radu i higijena

2

17.

Prehrambena tehnologija

4

18.

Tehnološke operacije

2

 

19.

Poduzetništvo u prehrambenoj industriji

2

2

20.

Kemija hrane

5

21.

Prehrambena mikrobiologija

4

22.

Tehnološke operacije i procesi

4

23.

Zaštita okoliša

2

27.

Biokemija

2

28.

Procesi pripreme hrane

3

29.

Analiza i kontrola kvalitete hrane

4

30.

Osiguranje kvalitete hrane

1

31.

Higijena hrane

4

 

Ukupno obaveznih predmeta

11

         12

17

14

B2. IZBORNI STRUKOVNI MODULI

1.

Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda

2

2

2.

Tehnologija vode

2

2

3.

Tehnologija žitarica i pekarstva

2

2

4.

Tehnologija ulja i masti

2

2

5.

Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda

2

2

6.

Tehnologija mesa i ribe

2

2

7.

Tehnologija piva i vina

2

2

8.

Tehnologija voća i povrća

2

2

9.

Tehnologija alkoholnih i bezalkoholnih pića

2

2

10.

Biotehnologija

2

2

11.

Marketing

2

12.

Catering

3

13.

Poslovna komunikacija

3

 

Ukupno sati B1.

11

12

21

19

 

Ukupno A+B1

32

32

32

31