Važno !

 Objavljeno 2.7.2015 u 09:12
Ostalo

Nakon objave konačne rang-liste,  učenici koji su stekli pravo upisa u zanimanje EKOLOŠKI TEHNIČAR trebaju donijeti potvrdu liječnika medicine rada a ne liječnika školske medicine kako je prethodno najavljeno